Alle persoonlijke gegevens en andere documenten

“Alle persoonlijke gegevens en andere documenten zijn door de brand verwoest.

‘Het meisje had goede referenties’, zegt Miss Burton, geschokt door de verdenkingen. ‘Ik kan persoonlijk voor haar referenties instaan. Wij nemen geen personeel zonder getuigschrift aan en zeker niet voor een opdracht bij een rechter. Ze was pas een paar weken bij ons in dienst. Maar de rechter moet nog een contract met persoonlijke gegevens hebben. Het meisje werkte om de week bij de rechter en ik geloof dat ze er nog ander werk naast deed.’

Politie-inspecteur Stephen Chu wil over het onderzoek niet veel meer zeggen dan dat hij contact met de politie in Florida heeft gehad. Een via de telefoon bij de Washington Post binnengekomen tip: Een doktersassistente van de Planned Parenthood-kliniek op Elm Street in Washington heeft gebeld om te vertellen dat ze Gail Burton, de vrouw die zich in de krant van vandaag uitsprak als medewerkster personeelszaken van schoonmaakbedrijf Clean Enterprise, het bedrijf dat de van moord verdachte schoonmaakster naar rechter McArthur had gestuurd, heeft herkend. Gail Burton is een bekend anti-abortusactiviste. Ze doet regelmatig mee aan demonstraties voor de abortuskliniek. ‘Deze dame is een van de meest fanatiek demonstranten’, aldus de doktersassistente.

Washington Post, VS, 9 februari 2004

Verband tussen verdachte schoonmaakster en anti-abortusbeweging

‘Ik heb niets met de dood van rechter McArthur te maken’, zegt miss Gail Burton, als de Washington Post haar bij haar huis op Fendall Street in Washington opzoekt. Daarna trekt ze de deur dicht en weigert nog open te doen.

Gail Burton is medewerkster personeelszaken bij schoonmaakbedrijf Clean Enterprise, de firma die bemiddelde tussen rechter Vernon McArthur, die twee weken geleden onder mysterieuze omstandigheden is overleden, en de verdwenen schoonmaakster die ervan wordt verdacht bij de dood van de rechter betrokken te zijn.

Clean Enterprise werd vorige week getroffen door een felle brand waarbij alle documentatie over het personeel in vlammen is opgegaan. Er is vastgesteld dat de brand is aangestoken en men vermoedt dat de brandstichter in het bezit van een sleutel was. De Washington Post heeft vernomen dat Gail Burton actief is in de Pro-life-movement. Gail Burton bevestigde telefonisch dat ze heeft geprobeerd via demonstraties bij de abortuskliniek vrouwen die abortus wilden laten plegen te overtuigen op hun besluit terug te komen, want ‘naar mijn mening en die van de Bijbel is abortus hetzelfde als moord’. Ze ontkent enige band met de verdwenen schoonmaakster te hebben.

‘Ze had goede referenties en daarom heb ik haar aangenomen’, zei miss Burton. ‘Meer weet ik niet.’

Rechter McArthur was bij het Hooggerechtshof een van de meest liberale rechters met grote betrokkenheid bij het abortusvraagstuk. Zijn dood heeft president George W. Bush de mogelijkheid gegeven de meerderheid in het Hooggerechtshof te veranderen ten gunste van de abortustegenstanders.

‘Zij die willen voorkomen dat vrouwen zelf over abortus mogen beslissen, hebben groot belang bij de dood van de rechter’, zegt Sarah Grant, woordvoerster van de Planned Parenthood Federation. ‘In het verleden hebben ze vaker geweld gebruikt om hun doel te bereiken.’

Lusaka, Zambia

19 februari 2004

– Maar waar komt dat medicijn dan vandaan? Het is levensgevaarlijk!

Ellen vindt dat Björn te hard praat, maar hij spreekt Zweeds en bij het zwembad is het bewolkt en een beetje kil, dus er zit verder niemand. Na drie pogingen zet een hoopvolle ober eindelijk hun bestelling op tafel – twee koffie met veel melk. Ellen zucht en antwoordt haar man voor minstens de zesde keer:

– Ik weet het niet. Er komen leveranties uit heel verschillende hoeken van ons netwerk. Een deel komt uit Zweedse ziekenhuizen en magazijnen, de rest is afkomstig van farmaceutische bedrijven in Zweden en in andere delen van de wereld.

– Hoezo ‘uit Zweedse ziekenhuizen?’ Zijn dat soms oude medicijnen die te oud voor patiënten in Zweden zijn? briest Björn.

– Meestal niet, maar het komt wel voor. En jij weet best dat het geen kwaad kan als ze een paar maanden over de datum zijn.

– Nee, maar dit medicijn is echt schadelijk. Het is letterlijk levensgevaarlijk. Snap je wat je hebt aangericht?

– Ja, ik vrees van wel. Ze praat zachtjes, haar blik gericht op de tafel, ze voelt zich schuldig en doodmoe. Het is lang geleden dat ze een hele nacht heeft geslapen.

– En die spullen worden dus door jullie op een louche manier ingezameld, gaat hij verder, en zijn zelfs misschien voor een deel gestolen goed. Klopt dat?

– Tja, het komt voor dat onze medewerksters iets van hun werk meenemen …

– Uit een Zweeds ziekenhuis!?”